Feriedage

Er du nogen gange i tvivl om, hvor mange feriedage dine medarbejder har til gode eller hvor mange feriedage de har anvendt? Eller har du givet flere feriedage til en medarbejder end medarbejderen har optjent?

Du kan nu med TimeMap få hel styr på medarbejdernes feriedage og hele tiden være opdateret, så du hverken snyder dig selv eller medarbejderen og så det er nemt for dig at planlægge feriedage. Med TimeMap får du et overblik over feriedage, som du ikke tidligere har haft og så er det nemt at administrere.

Uanset hvilken type fridage din organisation tilbyder de ansatte - ferie, feriefridage, omsorgsdage, særlige feriedage, senior fridage m.fl. - så er det vigtigt, at der er styr på optjeningen, afviklingen og ikke mindst planlægningen. I TimeMap kan du oprette de ferietyper (så som feriedage) du ønsker. Du kan definere de regler der gælder for optjening og definerer om optjeningen/afviklingen skal ske i timer eller hele/halve dage. 

Når dine medarbejdere er oprettet i TimeMap med ansættelsesdato beregner TimeMap automatisk en saldo på medarbejderens feriedage, og du vil herefter løbende kunne følge med i, hvad der er forbrugt og planlagt ud i fremtiden. 

Medarbejderen har også mulighed for at følge bevægelser på sine feriedage, og derved er medarbejderen hele tiden ajour med, hvor mange feriedage der er tilbage. Medarbejderen kan lave en forespørgsel i TimeMap på en given periode, hvor medarbejderen ønsker at bruge nogle feriedage og denne forespørgsel skal så godkendelse eller afvises af lederen. Medarbejderen vil herefter på mail få svaret fra lederen.

Som leder har du fuld adgang til saldi for feriedage, hvilket giver dig et overblik dels på medarbejderniveau, dels på afdelingsniveau og på virksomhedsniveau. Din ferieplanlægning bliver med TimeMap hurtig og effektiv.

 

Vagtplanlægning

Vagtplanlægning er nu blevet nemmer end før med brug af TimeMap. Hvis du før har brugt lang tid på din vagtplanlægning vi du nu opleve, at du med vagtplanlægningen i TimeMap dels vil spare tid med også få et overblik, som du ikke har haft før. Dertil kommer, at TimeMaps vagtplanlægning tilbyde en lønberegning, så du kan se, hvor stor en omkostning din vagtplanlægning ville have for dig.

Vagtplanlægningen laves i din browser, så du derved kan lave din planlægning når og hvor som helst du ønsker.

Du kan selv vælge den periode som passer til din vagtplanlægning det være sig 2 uger, 6 uger eller 3 måneder - det er dig som bestemmer. Du kan vælge om vagtplanen skal rulles ud med et interval på x antal uger, så du ikke behøver at lave en ny vagtplanlægning, når perioden er slut. Du vælger de medarbejdere eller den/de afdelinger, som du ønsker skal være en del af din vagtplanlægning. Du indsætter de arbejdstider, som de skal have og du kan hele tiden følge hvor mange timer du tildeler medarbejderen og hvor mange timer du tildeler ugen, perioden og afdelingen. Du kan definere vagter, pauser, løntillæg, fravær, ferie, noter via højre-klik funktionen, så din vagtplanlægning hele tiden er ajour.

Før din vagtplanlægning er afsluttet kan du lave en lønberegning inkl. tillæg, så du kan se, hvor stor din lønomkostning er for den kommende periode. Du kan evt. herefter rette vagtplanlægningen til, så du opnår en lønbesparelse ved f.eks. at bytte om på enkelte vagter.

Når vagtplanlægningen er fuldendt kan den sendes til medarbejderen via mail og/eller sms.   

Du kan løbende rette i din vagtplanlægning, når der skal byttes vagter etc. Vha. højre-klik funktionen kan du bytte en vagt fra en medarbejder til en anden eller bytte en hel periode ved bare et klik.

Det har aldrig været lettere og hurtigere at lave din vagtplanlægning.

Løn

For mange virksomheder er løn administration en ressourcekrævende proces.

TimeMap hjælper med løn beregningen, så man slipper for manuel time sammentælling og beregning af satser. Når medarbejderne har registreret alle deres timer udføres løn beregningen vha. følgende trin:

 1. Opret lønperioden (dato fra/til)
 2. Udfør lønberegningen
 3. Udskriv og kontroller lønspecifikationerne
 4. Overfør løndata til lønsystemet
Hvis alle medarbejdere og løntillæg er sat korrekt op vil en lønberegning inkl. kontrol typisk tage fra omkring 10 minutter for 50 ansatte!

TimeMap er ikke et lønsystem, men det hjælper dig med at beregne timer og tillæg udfra jeres lønaftaler/overenskomster. Det er altså slut med manuel sammtælling og beregning med de ricisi for fejl det indebærer.

Resultatet af lønberegningen i TimeMap er en udførlig lønspecifikation inkl. alle arbejdstider i perioden, så medarbejderen har dokumentation for hans arbejdstider og tillæg.

Her ses et eksempel på en lønspecifikation:

I øverste sektion kan medarbejderen se hvilke tidspunkter han/hun har arbejdet og nederst er en specifikation af grundlønnen og de enkelte løntillæg.

TimeMap kan håndterer mange forskellige løntillæg og vores support afdeling hjælper dig med at få sat alt rigtigt op.

Prøv gratis løn beregning i 14 dage. klik her

 

 

Tags:

Fleks

Med TimeMap har du altid opdateret overblik over dine medarbejderes fleks.

TimeMap kan håndtere forskellige fleks regler så flekssaldoen altid beregnes korrekt.

Uanset om dine medarbejdere arbejder ved PC, i produktion eller ude af huset, så har vi løsningen. Medarbejderne kan registrere deres tid på følgende måder:

 1. Via touchscreen terminal central placeret i virksomheden (f.eks. i kantinen, ved indgangen eller ligende)
 2. Via medarbejderens egen PC
 3. Fra en mobiltelefon via SMS
Du kan vælge at lade TimeMap fungerer som et stempelur eller tillade at dine medarbejdere kan indtaste komme/gå tider.

Hver gang medarbejderen registrere tid, så beregnes medarbejderens fleks saldo. På den måde har dine medarbejdere og du altid en opdateret flekssaldo.

Her er et eksempel på hvordan flekssaldi vises på touchscreen terminalen (i eksemplet har medarbejderen to forskellige fleks konti i forbindelse med UVA (ugentlig variabel arbejdstid):

 

Som leder/administrator kan du også følge med i fleks saldoens bevægelser, som f.eks. her hvor fleks detaljerne vises pr. dag:

Uanset om I anvender simpel 1:1 fleks eller har avancerede fleksregler, så kan TimeMap håndtere det. Der er bla. følgende muligheder:

 

 • At beregne fleks/overtid på dags-, uge eller månedsbasis
 • At have andre satser, f.eks. 1:1,5 på:
  • tidspunkter på døgnet, f.eks. efter kl. 20
  • specifikke dage, f.eks. søndage
  • ved overarbejde på mere end f.eks. 2 timer
  • ved arbejde på specifikke projekter
  • ved speciel fravær
  • m.m.
 • At definere maks/min fleks optjening pr. dag
 • At definere tidsrum for optjening
 • At afrunde (op/ned/til nærmeste)
 • m.m.
Alle mulighederne kan kombineres og der er defor næsten uendelig fleksibilitet.

Samtidig med at I får styr på flekssaldi får I også alle de øvrige fordele ved TimeMap, hvis I ønsker at benytte dem - bl.a.:
 • Styr på fravær, ferie, ferie fridage 
 • Registering af arbejdstid på projekter, opgaver, ordre
 • Lønberegning med overenskomst satser
 • Vagtplanlægning
Prøv fleks beregningen gratis i 14 dage. Vi hjælper med opsætning af dine fleksregler.

HUSK: Alt er inkluderet i prisen! TimeMap benytter ikke tilkøbsmoduler eller ligende. Du får alle funktionerne for et fast abonnement pr. md. Se priser i menuen.

Flex

Med TimeMap har du altid opdateret overblik over dine medarbejderes flex.

TimeMap kan håndtere forskellige flex regler så flexsaldoen altid beregnes korrekt.

Uanset om dine medarbejdere arbejder ved PC, i produktion eller ude af huset, så har vi løsningen. Medarbejderne kan registrere deres tid på følgende måder:

 1. Via touchscreen terminal central placeret i virksomheden (f.eks. i kantinen, ved indgangen eller ligende)
 2. Via medarbejderens egen PC
 3. Fra en mobiltelefon via SMS
Du kan vælge at lade TimeMap fungerer som et stempelur eller tillade at dine medarbejdere kan indtaste komme/gå tider.

Hver gang medarbejderen registrere tid, så beregnes medarbejderens flex saldo. På den måde har dine medarbejdere og du altid en opdateret flexsaldo.

Her er et eksempel på hvordan flexsaldi vises på touchscreen terminalen (i eksemplet har medarbejderen to forskellige flex konti i forbindelse med UVA (ugentlig variabel arbejdstid):

 

Som leder/administrator kan du også følge med i flex saldoens bevægelser, som f.eks. her hvor flex detaljerne vises pr. dag:

Uanset om I anvender simpel 1:1 flex eller har avancerede flexregler, så kan TimeMap håndtere det. Der er bla. følgende muligheder:

 

 • At beregne flex/overtid på dags-, uge eller månedsbasis
 • At have andre satser, f.eks. 1:1,5 på:
  • tidspunkter på døgnet, f.eks. efter kl. 20
  • specifikke dage, f.eks. søndage
  • ved overarbejde på mere end f.eks. 2 timer
  • ved arbejde på specifikke projekter
  • ved speciel fravær
  • m.m.
 • At definere maks/min flex optjening pr. dag
 • At definere tidsrum for optjening
 • At afrunde (op/ned/til nærmeste)
 • m.m.
Alle mulighederne kan kombineres og der er defor næsten uendelig fleksibilitet.

Samtidig med at I får styr på flexsaldi får I også alle de øvrige fordele ved TimeMap, hvis I ønsker at benytte dem - bl.a.:
 • Styr på fravær, ferie, ferie fridage 
 • Registering af arbejdstid på projekter, opgaver, ordre
 • Lønberegning med overenskomst satser
 • Vagtplanlægning
Prøv flex beregningen gratis i 14 dage. Vi hjælper med opsætning af dine regler.

HUSK: Alt er inkluderet i prisen! TimeMap benytter ikke tilkøbsmoduler eller ligende. Du får alle funktionerne for et fast abonnement pr. md. Se priser i menuen.


 

Chrisper Economy vælger TimeMap

Chrisper Economy har valgt TimeMap til styring af arbejdstider, fravær og fleks.

Chrisper Economy er en innovativ online marketings virksomhed der laver search optimering, google ads, link building m.m.

TimeMap er glade for samarbejdet med Chrisper Economy.

Fravær

TimeMap har et omfattende fraværs registrering og styringssystem.

Det helt afgørende er, at det er simpelt og hurtigt at registrer fravær. Dette skal sikre at ALT fravær registrers korrekt for at sikre korrekt opfølgning, statistik m.v.

Med TimeMap vil du til enhver tid kunne hente en liste med samtlige fraværs timer og typer f.eks. fordelt på hver medarbejder uanset hvilken periode du ønsker at se. Det giver dig de bedste muligheder for opfølgning og det sikre korrekt dokumentation i forbindelse med eventuelle fraværssager.

TimeMap kommer med en række standard fraværstyper, men du har fuld kontrol til at oprette præcis de typer fravær som I anvender i din organisation.

Samtidig med registreringen udnyttes de mange automatiske funktioner, der forenkler og effektiviserer den daglige administration.

TimeMap systemet håndterer ligeledes bl.a.

 • Tidsregistrering på den enkelte opgave/ordre og jobskifte
 • Lønberegning
 • Integration til eksterne lønsystemer
 • Ferieregnskab
 • Flextid
 • Fravær

Administration og ledelse har altid opdateret infomation om ovenstående samt:

 • Medarbejderstatus (Fri, På arbejde, Ferie, Sygdom, Kursus etc.)
 • Timeforbrug på kunder, opgaver og projekter
 • Lønomkostninger, skyldig ferie, flexkonti

Den enkelte medarbejder kan dagligt følge sine registreringer f.eks., arbejdstid, overarbejde, ferieforbrug og fraværsprocent.

Der er ingen startomkostninger til licenser, blot en beskeden månedlig afgift. En internetforbindelse og en terminal er alt hvad der behøves for at komme i gang. Se priser her.

Der forudsættes ingen specielle IT-kundskaber, da drift, opdatering, backup m.v. foretages af TimeMap.

Prøv systemet uforpligtende i 14 dage. Bestil din adgang her.

Tidsregistrering via sms

 

Tidsregistrering mobil

Med TimeMaps SMS check-ind funktion får medarbejdere "i marken" mulighed for tidsregistrering uanset hvor de befinder sig.

Du kan vælge blot at lade dine medarbejdere stemple ind og ud via sms eller du kan udvide med registrering af projekt, opgave, sag, kunde m.v.

Uanset hvilken model du vælger, så er det simpelt nok til at alle der kan skrive en sms kan benytte funktionen.

Tidsregistreringer lavet med SMS placeres sammen med alle øvrige tidsregistreringer på medarbejderen og der er naturligvis mulighed for at "blande" check ind/ud metoderne, således at man måske stempler ind om morgenen via en terminal i virksomheden, men stempler ud eller skifter opgave via SMS.

Hvis du har medarbejdere som ofte er udenfor virksomheden har du også mulighed for at benytte TimeMaps SMS gateway til at kommunikerer via SMS til medarbejderen. Du kan fra TimeMap sende en SMS besked til en eller flere medarbejdere og hvis/når de svarer får du omgående en notifikation i TimeMap.

Mulighederne er mange. Kontakt TimeMap og få en snak om hvordan vi kan hjælpe netop din virksomhed.

Tidsregistrering sms

Tidsregistring i produktionen

De fleste benytter i dag et stempelur til registrering af medarbejdernes tid i produktionen.

Traditionelle stempelure er fine til ren tidsregistrering, men hvis du ønsker at effektiviserer din lønadministration, indføre fleks, lave registrering på opgaver/ordre/funktioner, så er TimeMap's Online Tidsregistrering løsningen.

Med TimeMap's online terminal kan medarbejderne bla. følgende fra terminalen (du vælger selv hvilke funktioner du vil give adgang til):

 • Stemple ind/ud
 • Stemple ind/ud på opgaver/projekter/funktioner
 • Vælge fraværsårsag ved kort arbejdsdag
 • Vælge fraværsårsag på dage med manglende tidsregistreringer
 • Se arbejdstid i dag og for ugen
 • Se overarbejde i dag og for ugen
 • Se aktuel flekssaldo
 • Se aktuel fraværsprocent
 • Se aktuel feriesaldo
 • Se aktuel ferie fridags saldo
 • Se beskeder fra lederen

Samtidig for du (og administrationen) mulighed for:

 • Altid at se mødetid og nuværende opgave for medarbejderne
 • At se medarbejdernes timeforbrug, overarbejde m.v.
 • At beregne løn for medarbejderene baseret på overenskomst regler og eksporterer det til dit lønsystem
 • At fakturerer på basis at tidsforbrug (via eksport til dit regnskabssystem)
 • At se rentabilitet på opgaver og funktioner
 • At trække rapporter og statistik for næsten alt, f.eks.:
  • Hvor mange timer brugte vi på ordre 1232?
  • Hvor mange timer har Hans brugt ved maskine X på ordre Y?
  • Hvor meget tid bruges der på pauser?
  • Hvor meget overarbejde har Jens haft siden Jul?
  • Hvilke ugedage har vi mest fravær?
  • Hvor meget har vi udbetalt i forskudttidstillæg i denne lønperiode?
  • Hvad er aktuel fleks-, ferie- og fraværssaldo?

Der ud over har du og din administration adgang til alle TimeMap's andre funktioner som bl.a. vagtplanlægning, godkendelse af overarbejde og meget mere.

Du opnår altså ikke bare en konkret besparelse i forbindelse med lønadministrationen, men du opnår et overblik som ellers ikke er mulig. Med TimeMap bliver det let at finde ud af hvor der kan effektiviseres og hvilke opgaver/ordre der er rentable.

Hvis du har lyst til at hører mere om hvad TimeMap systemet kan gøre i netop din virksomhed, så kontakt os på nedenstående telefon.

Hvordan indfører jeg TimeMap i min produktion?

For at komme i gang med TimeMap anbefaler vi at man minimum køber en touchscreen terminal (se prise her) som sættes op et centralt sted i produktionen.

Terminalen kræver et 220 volt strømstik og en internetforbindelse. Vi klargører terminalen så du blot skal skue den fast på væggen med det medfølgende vægbeslag og tilslutte den.

For at komme hurtigt i gang hjælper TimeMap's support team dig med at få oprettet dine medarbejdere i systemet. Vi fremsender et Excel ark, hvor du indtaster dine medarbejderes stamdata og sender det retur til TimeMap. Vi indlæser oplysningerne indenfor 24 timer, hvorefter I kan tage TimeMap i brug.

Anvendelsen af terminalen er så simpel at du selv kan introducerer dine medarbejdere til brugen af den. Den kræver ingen PC viden at benytte.

Som administrator i systemet findes en række smarte funktioner. Vi tilbyder et kort introduktionskursus i din virksomhed (se priser her), men de fleste kommer i gang med telefonisk introduktion fra TimeMap Supporten, hvilket er inkluderet i dit abonnement.

Når I har benyttet TimeMap systemet i en lønperiode er det tid til at lave den første lønberegning. Her hjælper TimeMap Support team jer også over telefonen, så vi sikre at alle jeres overenskomst mæssige løntillæg er korrekt oprettet.

Selv om det måske lyder for let og billigt, så er der ikke gået på kompromis med noget - TimeMap er faktisk et af de mest avancerede systemer på markedet.

Vi holder vores (og derved også dine) omkostninger nede ved at alle kunder benytter samme version (ikke noget med moduler, forskellige versioner eller ligende). Alle systemet drives centralt så alt backup, opdateringer m.v. håndteres så simpelt og effektivt som muligt. Supporten kan logge på jeres system og se præcis det samme som I og de skal kun forholde sig til een version - den nyeste!

 

Tidsregistrering via terminal eller PC

TimeMap er et alsidigt tidsregistreringssystem og kan benyttes til registrering i meget forskellige virksomheder og arbejdssituationer.

Med TimeMap kan du vælge hvordan dine medarbejdere skal foretage deres registreringer.

Der er mulighed for at benytte Terminaler, PC'er og/eller mobiltelefoner. Nedenfor kan du læse lidt om fordele og ulemper ved de forskellige typer.

Terminal

Terminaler fra TimeMap er all-in-one PC'er med touchscreen som hænges op på væggen centrale steder i virksomheden. Der er mulighed for at supplerer terminalerne med kodetastatur eller kortlæser.

Fordele

 • Giver en meget præcis registrering
 • Meget let at benytte og kræver ingen PC kundskaber
 • Velegnet til medarbejdere uden PC adgang
 • Er låst og kan ikke benyttes til andet (ingen kan "pille")

Ulemper

 • Begrænset funktionalitet
 • Tidsregistreringen skal startes og stoppes via terminalen som med et traditionel stempelur

Terminalerne benyttes typisk som erstatning af traditionelle stempelure, men benyttes også i mange service virksomheder hvor man ønsker præcis flekstidsregistreringer.

Terminalerne kan kombineres med TimeMap øvrige "input" enheder.

PC

PC adgangen kræver en PC eller Mac med internet adgang og en internet browser. Medarbejderen får et personligt login af administratoren.

Fordele

 • Giver medarbejderen flere muligheder end terminal funktionerne
 • Giver medarbejderen mulighed for at lave registreringerne og fordele tiden på projekter efter arbejdets udførsel
 • Medarbejderen kan følge med i arbejdstider pr. dag, ferie kalender, se lønseddeler m.m.
 • Velegnet til time/sag registrering
 • Kan også benyttes som terminal uden login

Ulemper

 • Hvis der gives tilladelse, så kan medarbejderen selv lave sine registreringer med deraf risiko for manuel afrunding
 • Kræver lidt PC kundskaber

PC adgang benyttes typisk i virksomheder hvor man ønsker at give medarbejdere mere frihed til tidsregistrering og hvor arbejdet ikke altid sker i virksomheden - altså typisk kontorer, service virksomheder, konsulenter, advokater, kommuner og organisationer.

Mobiltelefon

En mobiltelefon kan benyttes på tre måder. Hvis det er en "smart-phone" kan den benyttes som terminal eller som PC som beskrevet ovenfor, men der er også mulighed for at benytte en mere simpel telefon ved at anvende TimeMap's SMS funktion. SMS funktionen giver dig følgende:

Fordele

 • Kan benyttes i "felten"
 • Kræver ingen PC, terminal eller internet forbindelse
 • Let at benytte
 • Meget velegnet til kørende medarbejdere

Ulemper

 • Begrænset funktionalitet i forhold til PC løsningen
 • Medarbejderen kan ikke se status såsom arbejdstid, flekssaldo, ferie m.v.

 

Skiftehold

Styr dine skiftehold og lav vagtplanlægning med TimeMap.
Læs mere

Terminal eller egen PC

TimeMap kan benyttes med medarbejderens egen PC eller med en af vores smarte touch screen terminaler
Læs mere

Tidsregistrering i Produktionen

Tidsregistrering evt. med projekt og opgavestyring fra online terminaler.
Læs mere

Brochure

Download en brochure på TimeMap Tidsregistrering
Læs mere

Tidsregistrering via SMS

Når medarbejderne ikke er i virksomheden registreres tid og opgaver let via SMS.
Læs mere

Gratis Tidsregistrering i 14 dage

Prøv TimeMap gratis i 14 dage.
Læs mere

Ferieplanlægning

Planlægning, feriesaldi og fraværsstatistik - alt sammen i TimeMap
Læs mere

Sygefravær

Fokus på fravær giver bedre trivsel, motivation og bundlinje!
Læs mere

TimeMap ApS

Bakkegaardsvej 19
3060 Espergaerde
Denmark
E-mail:
Telefon: 70 20 71 08