Effektiv tidsregistrering

TimeMap er et unikt system til registrering af medarbejders arbejdstid.

Systemet erstatter eksisterende stempelure med en terminal eller medarbejdernes egen PC'er via en internetbrowser.

Væsentlige funktioner

Tidsregistrering

 • Komme/gå registrering (stempelur)
 • Projekt/Opgave/Kunde tidsregistering (time/sagsstyring)
 • Avanceret flextidsregistrering med mulighed for forskellige satser
 • Sygdoms- og fraværsregistrering
 • Registrering via mobiltelefon
 • Registrering via internettet

 

Løn

 • Lønberegning iflg. overenskomst/lønaftale
 • Lønspecifikation inkl. tillæg og bonus for hver medarbejder
 • Detaljerede lønseddeler og tidsoversigter

 

Overblik

 • Informations- og beskedfunktioner
 • Hvem er på arbejde
 • Statistik (arbejdstid, overtid, fravær m.m.)

 

Integration

 • Eksport af faktureringsgrundlag til økonomisystem
 • Eksport og integration til ledende løn- og administrationssystemer

TimeMap kan anvendes af alle virksomheder, som har behov for at registrere medarbejdernes arbejdstid uanset om tidsregistreringerne anvendes som grundlag for lønudbetalinger, flex-/ferie-/fraværsregnskab eller kundefakturering.

Med systemet har ledelse, administration og medarbejdere således altid et opdateret overblik over arbejdstimer, sygdom, ferie og andet fravær.

Timemap har integration til anerkendte lønsystemer, herunder Dataløn, hvilket effektivisere lønindberetningen. Lønberegningsfunktionen understøtter gældende overenskomster, ligesom individuelle lønaftaler kan defineres. Løn inkl. alle tillæg kan således beregnes på få sekunder blot ved tryk på en enkel knap!

Manuel tidsregnskab

Manuel administration af tidsregistreringer er dyrt!

Udgifter pga. manuelle fejl i forbindelse med afrunding, glemte noteringer samt manuel udregning af overtid, flextid og ferie koster virksomheden mere end 1% af virksomhedens samlede lønudgifter pr. år!

Elektroniske tidsregistreringssystemer som TimeMap kan eleminere ovennævnte fejl og samtidig reducere administrationen til et minimum.

Se under menuen besparelse hvor meget du sparer ved at indføre TimeMap i din virksomhed.

Tidsregistrering via SMS

Når medarbejderne ikke er i virksomheden registreres tid og opgaver let via SMS.
Læs mere

Terminal eller egen PC

TimeMap kan benyttes med medarbejderens egen PC eller med en af vores smarte touch screen terminaler
Læs mere

Brochure

Download en brochure på TimeMap Tidsregistrering
Læs mere

Skiftehold

Styr dine skiftehold og lav vagtplanlægning med TimeMap.
Læs mere

Tidsregistrering i Produktionen

Tidsregistrering evt. med projekt og opgavestyring fra online terminaler.
Læs mere

Gratis Tidsregistrering i 14 dage

Prøv TimeMap gratis i 14 dage.
Læs mere

Ferieplanlægning

Planlægning, feriesaldi og fraværsstatistik - alt sammen i TimeMap
Læs mere

Sygefravær

Fokus på fravær giver bedre trivsel, motivation og bundlinje!
Læs mere

TimeMap ApS

Bakkegaardsvej 19
3060 Espergaerde
Denmark
E-mail:
Telefon: 70 20 71 08