Tidsregistrering i Produktionsvirksomheder

Tidsregistrering eller komme/gå indføres i flere og flere virksomheder til fordel for både medarbejdere og virksomheden.

Uanset om man er en produktions eller service virksomhed giver tidsregistrering et nødvendigt overblik, som er med til at sikre bedst udnyttelse af virksomhedens ressourcer samtidig med at man sikre at medarbejdere får den løn de er berettiget til i henhold til evt. overenskomst/ansættelsesaftalen.

I produktionsvirksomheder har man tidligere ofte anvendt traditionelle stempelure, hvor stempelkort blev manuelt behandlet ved hver lønkørsel. Dette løser problemet med at udbetale løn i forhold til antallet af medarbejderens arbejdstid, men det har nogle uheldige konsekvenser, bl.a.:

 1. Sammentælling er en administrativ byrde
 2. Fejl i forbindelse med sammentælling og/eller fejl i forbindelse med overenskomstmæssige tillæg giver ukorrekte lønudbetalinger
 3. I bedste tilfælde har virksomheden kun overblik over arbejdstid og fravær ved lønbehandlingen.
 4. Ofte har de relevante personer i virksomheden slet ingen fakta om arbejdstid og fravær, men kun en fornemmelse
 5. Naturlig op- og nedrunding af arbejdstiden giver ukorrekte lønudbetalinger
I løbet af de sidste 10 år er der kommet en række afløsere til det traditionelle stempelur på markedet, som hver især eleminerer en eller flere af disse uhensigtsmæssigheder.

Der findes princippielt 3 former for alternativer til stempeluret, som er beskrevet nedenfor.

Det intelligente stempelur

Det "intelligente" stempelur er i princippet blot et digitalt stempelur, men de findes med funktioner, som gør at tidsstemplet placeres korrekt på kortet, samt at der er mulighed for at stemple tid på specifikke opgaver.

Disse typer stempelure kaldes også ofte Registreringsterminal eller digitalt stempelur.

Typisk giver disse terminaler altså ekstra muligheder, men eleminerer ikke det traditionelle stempelurs ulemper, bortset fra at minimerer stempelfejl.

Fordele:
 • Simpelt og stabilt
 • Mulighed for opgavestyring
Ulemper:
 • Meget begrænset/intet overblik
 • Mere administration end traditionelt stempelur
 • Samme ulemper som traditionelt stempelur
Priser: fra ca. kr. 3.000,- til over 20.000,-
Det PC/Server baserede tidsregistreringssystem

I PC/Server baserede tidsregistreringssystemer erstattes registeringsterminalen af en intilligent terminal, som kan kommunikerer med en server som er placeret centralt i virksomheden.

Terminalerne kan enten være udformet som et elektronisk stempelur eller en "rigtig" computer/PC. PC'erne er ofte sammenbygget med skærmen, således at de kan opsættes på eller indsættes i en væg (se billede).


Fordele:
 • Eleminerer fejl og administration til sammentælling af timer
 • Giver et altid opdateret overblik
 • Giver ofte mulighed for eksport af tidsregistreringsdata til andre systemer
 • Kan typisk anvendes til styring af flextid

Ulemper:
 • Kræver løbende vedligeholdelse (backup, server opdateringer, tidsregistreringsoftware opdateringer)
 • Kræver store opstarts investeringer
 • Ofte kompleks administration og brugergrænseflade
Priser: Server inkl software: fra 25.000,- til 1 mill. typisk afhængig af antal ansatte. Dertil kommer omkring 30% af anskaffelsesprisen i årlig vedligeholdelse og support. Terminaler koster typisk fra 10.000,- til 30.000,-

Det internet baserede tidsregistreringssystem

Et internet baseret tidsregistreringssystem er i princippet det samme som et PC/Server baseret, men der er dog en række væsentlige forskelle:
 1. Der er ingen lokale installationer i virksomheden og derfor ingen vedligeholdelse
 2. Udgifterne til server hardware og software afholdes af system udbyderen og kan deles ud over samtlige kunder på systemet
 3. Systemet er ofte lettere at anvende da brugergrænsefladen er som en almindelig hjemmeside
 4. Backup og opdateringer varetages af systemudbyderen som en del af abonnementet
 5. Support kan varetages telefonisk og der er normalt ikke behov for konsulentbesøg i virksomheden
 6. Kommunikation mellem terminalen og serveren sker via internettet og virksomheden skal derfor have en internetforbindelse
Man får altså alt det gode fra Server/PC systemerne men til en brøkdel af prisen.


Fordele:
 • Simpelt og billigt
 • Altid opdateret overblik også på tværs af fysisk adskilte afdelinger
 • Administration og fejl i forbindelse med sammentælling elemineres
 • Mulighed for styring af flekstid
 • Mulighed for opgavestyring og projektstyring
 • Mulighed for fakturering på basis af tidsregistreringer
 • Lønberegning jvf. overenskomster inkl. tillæg o.l.
 • Op- og nedrunding elemineres
Ulemper:
 • Virksomheden skal have en internetforbindelse
Priser: Der betales typisk et abonnement pr. md., som inkluderer alt. Abonnementet er ofte afhængig af antallet medarbejdere og fås fra kun kr. 500,- pr. md. Terminalerne koster typisk fra kr. 4.000,- til 20.000,-. Se priser på TimeMap i Top-Menuen.

 


Gratis Tidsregistrering i 14 dage

Prøv TimeMap gratis i 14 dage.
Læs mere

Sygefravær

Fokus på fravær giver bedre trivsel, motivation og bundlinje!
Læs mere

Tidsregistrering i Produktionen

Tidsregistrering evt. med projekt og opgavestyring fra online terminaler.
Læs mere

Skiftehold

Styr dine skiftehold og lav vagtplanlægning med TimeMap.
Læs mere

Ferieplanlægning

Planlægning, feriesaldi og fraværsstatistik - alt sammen i TimeMap
Læs mere

Brochure

Download en brochure på TimeMap Tidsregistrering
Læs mere

Tidsregistrering via SMS

Når medarbejderne ikke er i virksomheden registreres tid og opgaver let via SMS.
Læs mere

Terminal eller egen PC

TimeMap kan benyttes med medarbejderens egen PC eller med en af vores smarte touch screen terminaler
Læs mere

TimeMap ApS

Bakkegaardsvej 19
3060 Espergaerde
Denmark
E-mail:
Telefon: 70 20 71 08