Tidsregistrering via terminal eller PC

TimeMap er et alsidigt tidsregistreringssystem og kan benyttes til registrering i meget forskellige virksomheder og arbejdssituationer.

Med TimeMap kan du vælge hvordan dine medarbejdere skal foretage deres registreringer.

Der er mulighed for at benytte Terminaler, PC'er og/eller mobiltelefoner. Nedenfor kan du læse lidt om fordele og ulemper ved de forskellige typer.

Terminal

Terminaler fra TimeMap er all-in-one PC'er med touchscreen som hænges op på væggen centrale steder i virksomheden. Der er mulighed for at supplerer terminalerne med kodetastatur eller kortlæser.

Fordele

 • Giver en meget præcis registrering
 • Meget let at benytte og kræver ingen PC kundskaber
 • Velegnet til medarbejdere uden PC adgang
 • Er låst og kan ikke benyttes til andet (ingen kan "pille")

Ulemper

 • Begrænset funktionalitet
 • Tidsregistreringen skal startes og stoppes via terminalen som med et traditionel stempelur

Terminalerne benyttes typisk som erstatning af traditionelle stempelure, men benyttes også i mange service virksomheder hvor man ønsker præcis flekstidsregistreringer.

Terminalerne kan kombineres med TimeMap øvrige "input" enheder.

PC

PC adgangen kræver en PC eller Mac med internet adgang og en internet browser. Medarbejderen får et personligt login af administratoren.

Fordele

 • Giver medarbejderen flere muligheder end terminal funktionerne
 • Giver medarbejderen mulighed for at lave registreringerne og fordele tiden på projekter efter arbejdets udførsel
 • Medarbejderen kan følge med i arbejdstider pr. dag, ferie kalender, se lønseddeler m.m.
 • Velegnet til time/sag registrering
 • Kan også benyttes som terminal uden login

Ulemper

 • Hvis der gives tilladelse, så kan medarbejderen selv lave sine registreringer med deraf risiko for manuel afrunding
 • Kræver lidt PC kundskaber

PC adgang benyttes typisk i virksomheder hvor man ønsker at give medarbejdere mere frihed til tidsregistrering og hvor arbejdet ikke altid sker i virksomheden - altså typisk kontorer, service virksomheder, konsulenter, advokater, kommuner og organisationer.

Mobiltelefon

En mobiltelefon kan benyttes på tre måder. Hvis det er en "smart-phone" kan den benyttes som terminal eller som PC som beskrevet ovenfor, men der er også mulighed for at benytte en mere simpel telefon ved at anvende TimeMap's SMS funktion. SMS funktionen giver dig følgende:

Fordele

 • Kan benyttes i "felten"
 • Kræver ingen PC, terminal eller internet forbindelse
 • Let at benytte
 • Meget velegnet til kørende medarbejdere

Ulemper

 • Begrænset funktionalitet i forhold til PC løsningen
 • Medarbejderen kan ikke se status såsom arbejdstid, flekssaldo, ferie m.v.

 


Ferieplanlægning

Planlægning, feriesaldi og fraværsstatistik - alt sammen i TimeMap
Læs mere

Terminal eller egen PC

TimeMap kan benyttes med medarbejderens egen PC eller med en af vores smarte touch screen terminaler
Læs mere

Brochure

Download en brochure på TimeMap Tidsregistrering
Læs mere

Gratis Tidsregistrering i 14 dage

Prøv TimeMap gratis i 14 dage.
Læs mere

Tidsregistrering via SMS

Når medarbejderne ikke er i virksomheden registreres tid og opgaver let via SMS.
Læs mere

Sygefravær

Fokus på fravær giver bedre trivsel, motivation og bundlinje!
Læs mere

Tidsregistrering i Produktionen

Tidsregistrering evt. med projekt og opgavestyring fra online terminaler.
Læs mere

Skiftehold

Styr dine skiftehold og lav vagtplanlægning med TimeMap.
Læs mere

TimeMap ApS

Bakkegaardsvej 19
3060 Espergaerde
Denmark
E-mail:
Telefon: 70 20 71 08