Afspadsering

Hold styr på afspadseringskonto med TimeMap

14.04.2021

Afspadsering er en mulighed for at give både medarbejdere og arbejdsgiver mere fleksibel arbejdstid. Som udgangspunkt har man ikke ret til at afspadsere evt. mer-arbejde, men der kan være aftalt regler for optjening og afspadsering i overenskomster, lokalaftaler eller ansættelsesaftaler. Den mest almindelige benyttede afspadseringsaftale er at mer-arbejde kan afspadseres 1:1 - dvs. at hvis man arbejder 1 time ekstra, så kan man på et senere tidspunkt arbejde en time mindre.

Fleksaftale

Visse arbejdspladser vælger at lave en generel fleksordning for alle eller en gruppe af medarbejdere. En fleksaftale benyttes typisk i funktoner hvor arbejdet kan udføres mere eller mindre uafhængigt af andre, således at det ikke har den store betydning at en medarbejder arbejder forskudt i forhold til andre. Fleksaftalen er typisk defineret, så alt ekstra arbejde kan afspadseres 1:1, da det er medarbejderen der bestemmer hvornår der arbejdes ekstra. Selv om man har en fleksaftale skal man sørge for at udføre sine arbejdsopgaver til tiden og i samarbejde med ledelse og kollegaer. De fleste steder er der derfor regler for at man på trods af flekstid skal være på kontoret i fastlagte tidsrum. Det kunne f.eks. være hverdage fra 9-15. På den måde kan en medarbejder vælge at møde tidligt og gå kl. 15 hvis det passer bedst. I tidsrummet 9-15 kan man samarbejde med kollegaer, holde møder og koordinere med lederen. For at undgå perioder med meget arbejde og evt. overtrædelse af 48 timers regel indføres der ofte regler om hvor meget en flekssaldo må gå i plus eller minus. Man kan f.eks. have en regel om at man højest må have plus 20 timer eller minus 10 timer på sin flekskonto. Der kan også indføres regler for at beordret overarbejde giver mere end 1:1 på fleksen eller at arbejde på specialle dage/tidspunkter giver mere end 1:1 Når man har fleks er det en fordel for alle at flekssaldoen automatisk beregnes og at både medarbejder og leder kan følge med i flekssaldoen løbende. TimeMap kan understøtte mange typer for flekssaldi og flekssaldoen beregnes hver gang der er en tidsregistrering, så den altid er opdateret.

Beordret overarbejde

I nogle overenskomster skelnes der mellem selvvalgt mer-arbejde og beordret overarbejde. Selvvalgt merarbejde er situationer hvor medarbejderen ønsker at arbejde mere for at holde fri på et senere tidspunkt uden at det er et ønske fra arbejdsgiveren. Denne type ekstra arbejde afregnes næsten altid 1:1. Beordret overarbejde er når arbejdsgiveren pålægger en medarbejder at arbejde ekstra for at få en arbejdsopgave færdig på et bestemt tidspunkt. Nogle arbejdspladser har regler for ekstra optjening i forbindelse med pålagt overarbejde. TimeMap kan håndtere regler for både selvvalgt merarbejde og beordret overarbejde. I kan selv vælge om det er medarbejderen som angiver hvilken type ekstra arbejde der er udført eller om det er en leder der godkender, så der udløses beordret overarbejde.

Funktionærloven

Der findes ingen regler i funktionærloven omkring afspadsering. Fleks og afspdasering skal derfor aftales i overenskomster eller lokalaftaler.

Funktionær overarbejde

Fleks og afspdasering skal aftales i overenskomster, lokalaftaler eller ansættelsesaftalen. Du har derfor ingen automatisk ret til afspadsering medmindre det er aftalt på din arbejdsplads.

Afspadsering under sygdom

Der findes forskellige regler for afspadsering under sygdom. De fleste steder skal der ikke afspadseres hvis man bliver syg, men nogle steder sker der afspadsering selv om man skulle blive syg. Det er specielt når der er tale om hele afspadseringsdage.

Emner: Afspadsering af overarbejde Afspadsering funktionærloven Afspadsering udbetaling