Ferie - status og overblik

Får styr på din virksomhed fravær og ferie saldi.
Registrer jeres ferie og fravær med TimeMap og få et helt nyt overblik.

Ferie er fantastisk, men det er en udgift for virksomheden. Det er derfor vigtigt at I får registreret afholdte feriedage og kan få et overblik til planlægning af bemanding i ferieperioder.

TimeMap beregner optjening af feriedage, ferietimer og feriefritimer. Når I registrere ønsker om ferie kan lederne planlægge og godkende, så I hele tiden har styr på hvem der er på ferie hvornår og hvor meget den enkelte medarbejder har tilbage.

I TimeMap kan I oprette de fraværs- og ferietyper I ønsker. I kan definere regler for optjening, afvikling og angive hvem der har hvilke typer fravær.

Ferie

Feriesaldi tilskrives automatisk de optjente dage og I kan se brugte, planlagte og restsaldo.

Feriefri

Feriefritimer tildeles dem som har retten. På samme måde som ferie kan I hele tiden se aktuel saldo.

Outlook

Få overført ferie og andet planlagt fravær til Outlook (tillægsmodul).

6. ferieuge

6. ferieuge kan enten holdes separat eller slås sammen med de øvrige feriedage.

Timer eller dage

I kan vælge om der skal optjenes/afvikles i timer eller dage.

Omsorgsdage

Omsorgsdage eller seniordage. I kan selv oprette de fraværstyper der er brug for.

Status

Ledere får overblik over kommende fødselsdage, jubilæum, ferie og fravær.

Medarbejdere kan søge om ferie som godkendes af lederen hvis det passer i planlægningen.