Gå videre til hovedindholdet.

11 timers reglen

Hvis man som virksomhed ikke overholder reglerne for hviletid, kan det resultere i bødestraf. Bliv klogere på hvordan reglerne er her.

11 timers reglen

Som virksomhed er det vigtigt at have styr på 11 timers reglen (reglerne for hviletid), som er en del af Arbejdsmiljøloven. Den sikrer nemlig at dine medarbejdere får deres retmæssige hvileperiode. 

Hvis man som virksomhed ikke overholder reglerne for hviletid, kan det resultere i bødestraf.

 

Derfor vil vi i dette blogindlæg gennemgå:

 • Hvad 11 timers reglen er
 • Hvorvidt transporttid tæller med i hvileperioden
 • Hvad konsekvenserne er, hvis man overtræder 11 timers reglen
 • Om der findes undtagelser til reglen
 • Hvordan man som virksomhed bedst sikrer, at man overholder reglen 

Hvad er 11 timers reglen?

11 timers reglen er en regel om hviletid, som gælder for alle medarbejdere i Danmark. Den sikrer, at medarbejderne har krav på 11 timers sammenhængende hvil, inden for en periode på 24 timer. Det vil altså sige, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 13 timer i træk.

Det vil sige, at hvis en arbejdsdag f.eks. slutter kl. 23:00, så kan medarbejderen tidligst møde på arbejde igen næste dag kl. 10:00.

Tæller transporttid med i hvileperioden?

Ja, som udgangspunkt tæller medarbejderens transporttid med i hvileperioden. Det kræver dog, at det er ganske almindelig transport mellem medarbejderens hjem og faste arbejdsplads.

Hvis medarbejderen derimod er ansat til at køre fra eget hjem og direkte ud til arbejdsstederne, tæller det som arbejdstid fra det øjeblik medarbejderens sætter sig i bil, og kan dermed ikke tælles som en del af hvileperioden. Det samme gælder i øvrigt på vejen retur.

Hvis man som medarbejder ekstraordinært skal møde et andet sted end ens faste arbejdssted, betyder det, at denne ekstra tid brugt på transport faktisk tæller som arbejdstid, og derfor ikke er en del af medarbejderens hviletid.

Findes der undtagelser til 11 timers reglen?

De fleste regler har undtagelser, og det gælder selvfølgelig også for 11 timers reglen. 

Således gælder der ingen regler for daglig hvileperiode for:

 • Arbejde, der udføres i den ansattes hjem
 • Arbejde i arbejdsgiverens private husholdning
 • Arbejde, der udelukkende udføres af medlemmer af arbejdsgiverens familie, der hører til hans husstand
 • Repræsentanter og agenter, der arbejder uden for virksomhedens faste arbejdssted
 • Personer i overordnede stillinger, der udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art, og som ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsturnus
 • Personer i overordnede stillinger, der på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling, inden for de former for arbejde, der er omfattet af bilaget.

Mulighed for nedsat hvileperiode

Der er også mulighed for, i visse tilfælde, at nedsætte hvileperioden, dog ikke til mindre end 8 timer. Det gælder dog kun i disse tilfælde:

 • Holdskifte i virksomheder, der arbejder i flerholdsskift
 • Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår
 • Virksomheds årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg - dog højst 14 dage i et kalenderår
 • Arbejde i lagre og butikker de sidste 14 dage før juleaften
 • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer og lignende i forbindelse med arbejde, som normalt udføres i dagtimerne, men hvor navnlig kontakten til andre persongrupper gør det hensigtsmæssigt, at dette arbejde lægges i aftentimerne - eksempelvis hvis en folkeskolelærer skal deltage i et forældremøde om aftenen. Dog højest 20 gange i kalenderåret. 

Hvad sker der, hvis man overtræder 11 timers reglen?

Hvis man overtræder 11 timers reglen, er det vigtigt at man noterer overtrædelsen i sin tilsynsbog. Heri bør følgende noteres:

 • Hvilken afvigelse der er tale om
 • Hvor lang tid det drejer sig om
 • Hvor mange ansatte der var involveret
 • Hvornår den fandt sted
 • Hvorfor den fandt sted

 

Som arbejdsgiver kan man risikere bødestraf, hvis 11 timers reglen ikke overholdes.

Hvordan sikrer du, at din virksomhed overholder 11 timers reglen?

Fordi man kan risikere bødestraf, er det selvfølgelig vigtigt at sikre, at ens virksomhed ikke overtræder 11 timers reglen. Den nemmeste, og mest effektive, måde at gøre det på, er ved at have et komplet overblik over hvor mange timer ens ansatte arbejder.

 

Derfor kan tidsregistrering være et rigtig godt værktøj, til at sikre det store, forkromede overblik over det antal timer ens medarbejdere arbejder.

 

Med TimeMap som tidsregistrerings-system sikrer du et komplet overblik over, hvor mange timer hver enkelt medarbejder arbejder. Systemet er nemt og intuitivt at bruge, både for ledere der skal holde overblikket, og for de medarbejdere som skal registrere tiden.

 

PRØV TIMEMAP

FAQ om 11 timers reglen

Kan man undgå 11 timers reglen?
Som udgangspunkt er alle danske medarbejdere underlagt 11 timers reglen. Der er dog visse personer som er undtaget, ligesom der kan søges dispensation om nedsættelse af hvileperioden.

Hvor ofte må 11 timers reglen brydes?

Du kan søge dispensation om at nedsætte hvileperioden til 8 timer én gang om ugen.

Hvor mange timer må man arbejde på 1 dag?

11 timers reglen dikterer, at du, som udgangspunkt, maksimalt må arbejde 13 timer i træk over en periode på 24 timer. 

Hvor lang tid skal der gå mellem to vagter?

11 timers reglen foreskriver, at der være 11 timers hvile over en periode på 24 timer. Det vil sige, at hvis en medarbejder har afsluttet en vagt kl. 23:00, må personen tidligst have en ny 

vagt der begynder næste dag kl.10:00Henvisninger: Arbejdsmiljøloven

Om forfatteren

TimeMap

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere