Gå videre til hovedindholdet.

Hvad er afspadsering?

Afspadsering er at holde fri i de timer, som normalt havde været arbejdstimer for dig, men du i stedet lønnes for at holde fri. Det er grundet at medarbejderen har overarbejdet – Det er en mulighed at få udbetalt lønnen i stedet ved overbetaling.

Afspadsering af overarbejde

Afspadsering af overarbejde vil afhænge af overenskomst og den enkelte aftale, som der er blevet lavet alt efter ansættelsesvilkår. Både overenskomstdækkende og ikke-overenskomstdækkende medarbejdere er berettiget til afspadsering, hvis de har overarbejdet. Tidsregistrering og timeregistrering er vigtigt at holde øje med, hvis arbejdsgiveren ikke gør det for dig - TimeMap kan automatisk holde styr på afspadseringskontoen for jer.

Hvordan afregnes afspadsering?

De fleste overenskomster giver det der kaldes for et ’overtidstillæg’ på 50% for de første 3 timer, som deltidsansat, som du har arbejdet over dig. Efter de første 3 timer af overarbejde på dine vagt, som er timeregistreret, så vil det øges til 100% for overarbejde. Men det er ikke gældende for alle kontrakter og overenskomster, det er dit eget ansvar at finde ud af dine rettigheder, på din arbejdsplads.

For privatansatte på en privat overenskomst er reglerne anderledes, men følger stadig EU-lovgivning om afspadsering.

EU-lovgivning om afspadsering og overarbejde for privatansatte

Fuldtidsansatte hos en privat arbejdsgiver kan selv påtage sig arbejde udover de 37 timer, men vil stadig få en almindelig timeløn. Du kan også blive pålagt overarbejde, så længe du ikke over en periode på 4 måneder overskrider en arbejdsuge på gennemsnitligt 48 timer om ugen.

Kommunalt ansatte skal være opmærksomme på at en ny aftale gælder fra 1. august 2021.

Afspadsering for kommunalt ansatte kan få afspadsering for overarbejde, som IKKE er afviklet inden for afspadseringsfristens udløb skiftet over til opsparingstimer i stedet. Din ledelse kan fastsætte et maksimum for antallet af timer som kan konverters til opsparingstimer. Men det kan ikke være mindre end 74 timer for ansatte på deltid.

Du kan læse en kort beskrivelse over de væsentlige regler her.

Hvornår er man på overarbejde?

Det er overarbejde, hvis du arbejder mere end 37 timer om ugen som fuldtidsansat. Det vil sige at du arbejder udover de normale timer, eller hvis du arbejdere længere end aftalt og planlagt.

Hvis du arbejder som deltidsansat, er de ekstra timer du arbejder, op til 37 timer om ugen i gennemsnit set som overarbejde. Hvilket du får tillæg for, alt efter din overenskomst.

  • Kan jeg sige nej til overarbejde?

Ja, det kan du godt men det skal være med årsag. Hvis ikke du har en årsag, kan det blive en sag om arbejdsvægring og resultere i bortvisning. Hvis din årsag er ordentligt begrundet, kan du eksempelvis fortælle at der skal gives bedre varsel, så du kan ændre rundt i det skema – Eksempelvis, hvis du skal til lægen eller passe børn.

Hvornår kan man afspadsere overarbejde?

Det handler om ens overenskomst, og det er arbejdsgiveren der bestemmer og kan påtvinge dig, hvornår du som medarbejdere skal afspadsere, eller seneste varsle det – Det afhænger af de arbejdsvilkår du hører under. Du som medarbejder skal varsles med mindst 80 timer, før afspadseringen skal afholdes. Det gælder også den anden vej rundt, hvis du skal afmelde afspadseringen. Der er undtagelser ved sygdom, hvilket bringer os videre til vores næste punkt.

Sygdom under afspadsering

Du kan flytte din afspadsering, hvis du rammes af sygdom inden afspadseringsperioden er begyndt. Hvis du derimod bliver syg under afspadsering, så har du som udgangspunkt ikke ret til at flytte dine afspadseringsperiode, medmindre andet er aftalt på skrift.

Afspadsering ved opsigelse og fritstilling

Afspadsering i forbindelse med opsigelse og fritstilling vil det igen være baseret på din overenskomst og kontrakt. Generelt vil arbejdsgiveren kræve at du afvikler al afspadsering i fritstillingsperioden, som vil blive set som ordentligt varsel til dig.

Hvilke pauser er jeg berittigget til under overarbejde?

Overarbejde er emnet, som leder til afspadsering. Derfor at det vigtigt også at kende dine krav på arbejdsdagen som er længere end seks timer. Lovgivningen specificerer ikke, hvor lang pausen skal være, men den gør det klart at der skal være tid til både mad og drikke, hvis vagten er længere end seks timer. Overenskomster indeholder ofte regler om arbejdstid, antal af pauser og længden af dem.

Hvad er en fleksaftale?

En fleksaftale er en aftalte der giver dig frihed til selv at bestemme, hvornår du vil arbejde et aftalt antal timer. Det har ikke betydning om fleks medarbejderen arbejder forskudt eller på andre tidspunkter end resten af medarbejderne.

Visse arbejdspladser vælger at lave en generel fleksordning for alle eller en gruppe af medarbejdere. En fleksaftale benyttes typisk i funktoner hvor arbejdet kan udføres mere eller mindre uafhængigt af andre, således at det ikke har den store betydning at en medarbejder arbejder forskudt i forhold til andre. Fleksaftalen er typisk defineret, så alt ekstra arbejde kan afspadseres 1:1, da det er medarbejderen der bestemmer hvornår der arbejdes ekstra.

Selv om man har en fleksaftale skal man sørge for at udføre sine arbejdsopgaver til tiden og i samarbejde med ledelse og kollegaer. De fleste steder er der derfor regler for at man på trods af flekstid skal være på kontoret i fastlagte tidsrum. Det kunne f.eks. være hverdage fra 9-15. På den måde kan en medarbejder vælge at møde tidligt og gå kl. 15 hvis det passer bedst. I tidsrummet 9-15 kan man samarbejde med kollegaer, holde møder og koordinere med lederen. For at undgå perioder med meget arbejde og evt. overtrædelse af 48 timers regel indføres der ofte regler om hvor meget en fleks saldo må gå i plus eller minus.

Man kan f.eks. have en regel om at man højest må have plus 20 timer eller minus 10 timer på sin fleks konto. Der kan også indføres regler for at beordret overarbejde giver mere end 1:1 på fleksen eller at arbejde på specialle dage/tidspunkter giver mere end 1:1 Når man har fleks er det en fordel for alle at flekssaldoen automatisk beregnes og at både medarbejder og leder kan følge med i fleks saldoen løbende. TimeMap kan understøtte mange typer for fleks saldi og fleks saldoen beregnes hver gang der er en tidsregistrering, så den altid er opdateret.

System til håndtering af selvvalgt og beordret overarbejde?

Alt efter overenskomst kan der skelnes mellem selvvalgt- og beordret overarbejde. Beordret overarbejde kan resultere i ekstra optjening og afspadsering, grundet overenskomster eller planlagte regler.
Men hvad er beordret overarbejde? Det er når arbejdsgiveren har pålagt en medarbejder at blive længere en aftalt, for at udføre opgaver m.m. TimeMap er i stand til at håndtere reglerne for både den selvvalgte merarbejdemodel, eller beordret overarbejde, samt håndtering af overenskomst og aftalte alt efter kontrakt og lønninger.

Om forfatteren

TimeMap

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere