Gå videre til hovedindholdet.

Hjemmearbejde i 2022 - Sådan skaber du de bedste rammer

I dette blogindlæg vil vi gennemgå de mulige fordele og ulemper ved hjemmearbejde, samt hvordan man som arbejdsgiver skaber de bedste rammer for de ansatte, når de gerne vil arbejde hjemme.

Som følge af Corona-pandemien, er vi alle blevet indtroduceret til hjemmearbejde. Og det tyder på, at det at arbejde hjemme, er kommet for at blive. 

Således er der flere undersøgelser som viser, at mange danskerne gerne vil holde fast i muligheden for hjemmearbejde i fremtiden. Det skal bare ikke være hele tiden. Eksempelvis viser en undersøgelse fra IDA, at det kun var 12% af de adspurgte, som slet ikke ønskede at arbejde hjemme i fremtiden.

Resten af de adspurgte var tilhængere af hjemmearbejde i en variende grad, i forhold til hvor mange dage de ønskede at arbejde hjemme. 

Men den store lektie lader til at være, at der virkelig ikke er noget som hedder ‘one size fits all’. I det omfang det er muligt, ønsker lønmodtagere at have en fleksibel arbejdsuge. Det vil altså sige en arbejdsuge, hvor der i hvert fald er mulighed for hjemmearbejde.

Som arbejdsgiver er der derfor en række ting, som man skal være opmærksom på, for bedst at understøtte hjemmearbejdet.

Derfor vil vi i dette blogindlæg gennemgå mulige fordele og ulemper ved hjemmearbejde, samt hvordan man som arbejdsgiver skaber de bedste rammer for de ansatte, når de gerne vil arbejde hjemme.

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde

Mulige fordele ved hjemmearbejde for arbejdspladsen

 • Mere tilfredse medarbejdere. Mere tilfredse medarbejdere er som regel også medarbejdere med højere motivation og arbejdsglæde. Og som følge deraf, vil de som regel også være bedre og mere produktive medarbejdere.

 

 • Øger mulighed for fastholdese og rekruttering af nye medarbejdere.

 

 • At have muligheden for at arbejde hjemme er en attraktiv gode for både nuværende og fremtidige medarbejdere. Derfor kan det være med til at fastholde nuværende medarbejdere, og gøre arbejdspladsen mere attraktiv for potentielt nye medarbejdere.
 • Mulighed for større fleksibilitet i organiseringen af arbejdet.
   Hjemmearbejde er en fleksibel størrelse, og derfor der også større fleksibiliet, når man skal organisere arbejdet. 
 • Øget produktivitet.
  Når man arbejder hjemme, er der - som udgangspunkt - færre forstyrrelser, og derfor kan medarbejderen arbejde mere produktivt og uforstyrret.

Mulige ulemper ved hjemmearbejde for arbejdspladsen

 • Svækket daglig kontakt.
   Når medarbejderen arbejder hjemme, kan det svække den daglige kontakt. Som følge deraf, kan det være sværere at understøtte vedkommendes arbejde og arbejdsindsats.
 • Mulig svækkelse af socialt fælleskab og det faglige miljø.
   Hvis der er udbredt hjemmearbejde i virksomheden, kan det sociale fælleskab og faglige miljø lide under det, hvis man ikke er opmærksom på problemstillingen.
 • Kan kræve investeringer i udstyr.
    Som følge af

Arbejdstilsynets regler om hjemmearbejdspladser,

   skal virksomhede stille det fornødne udstyr til rådighed for medarbejderen, hvis vedkommende minimum arbejder hjemme i snit en dag om ugen.

Sådan skaber du de bedste rammer, når medarbejder gerne vil arbejde hjemme

Som du kan se, er der altså både en række potentielle fordele og ulemper ved hjemmearbejde. Men i og med at muligheden for hjemmearbejde i stigende grad bliver et krav for medarbejdere, handler det om at kigge på, hvordan man skaber de bedste rammer omkring det. Således kan man forhåbenligt høste flest mulige fordele, mens man minimerer risikoen for ulemperne.

Det kræver således både viden og dygtighed at lede sine medarbejdere fra distancen. Ligeledes kræver det en målrettet indsats, hvis man gerne vil styre uden om de potentielle ulemper ved hjemmearbejde.

Det bør du gøre, når dine ansatte arbejder hjemme

Som leder er der nogle få konkrete og håndfaste ting du kan gøre, for at hjemmearbejdet har bedre chance for at blive en succes.

 • Tag individuelle hensyn.

  Når hjemmearbejdet skal organiseres og planlægges, er det utroligt vigtigt at tage hensyn til den enkelte medarbejder. Det kan nemlig være meget forskelligt, hvor meget hjemmearbejde man har lyst til, hvis overhovedet. Tag derfor den enkelte med på råd i processen og lyt til deres input. Specielt nyansatte og nyuddannede kan have et større behov for kontakt med arbejdspladsen, i forbindelse med onboarding og at lære arbejdspladsens kultur at kende.
 • Bevar nær kontakt.

  Som leder er det vigtigt at bevare den nære kontakt til medarbejderne, når de arbejder hjemme. Hold løbende møder på 1:1-niveau, hvor I kan bevare et rum til samtaler om opgaver, trivsel og ressourcer. Generelt er det vigtigt at signalere, at din dør stadig er åben, selvom det nu er en virtuel dør.
 • Sørg for løbende opdateringer.

  Selvom man arbejder hjemme, vil man stadig gerne opdateres. Sørg derfor for en god kommunikation, hvor I løbende opdaterer medarbejdere på, hvad der sker på arbejdspladsen.
 • Evaluér på hjemmearbejdet.

  Efterhånden som erfaringerne fra hjemmearbejds-processen åbenbarer sig, bør I vende dem med hinanden. Hvad fungerer godt, og hvad fungerer mindre godt. Både set fra arbejdspladsens perspektiv, men selvfølgelig også fra medarbejderens perspektiv. Erfaringerne er et vigtigt redskab til at optimere på rammerne, så hjemmearbejdet fungerer bedst muligt for begge parter.

Brug TimeMap tidsregistrering til at optimere jeres hjemmearbejde

Hvis I gerne vil skabe et bedre overblik over, hvad der bliver lavet og hvor lang tid det tager, når der arbejdes hjemme, kan I bruge TimeMap til tidsregistrering. På den måde kan medarbejderen taste ind, hvad der er lavet, samt hvor lang tid der er brugt på den enkelte opgave.

Som leder giver det dig et bedre overblik over, hvad der konkret bliver lavet, mens det for medarbejderen også er et godt værktøj, der dokumenterer deres hårde arbejde.

Om forfatteren

TimeMap

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere