Gå videre til hovedindholdet.

Den nye ferielov - Få overblikket her

Hvordan ser de nye regler helt konkret ud, og hvad betyder de for dig, når du skal planlægge din ferie? I dette blogindlæg vil vi forsøge at give dig det fulde overblik over den nye ferielov og besvare nogle af de hyppigste spørgsmål til den.

Ny ferielov - Få overblikket her

Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Det er vigtigt, da loven gælder for alle lønmodtagere, og betyder noget for hvordan man optjener og afholder sin ferie. 

Den største og mest markante ændring er, at vi nu har såkaldt ‘samtidighedsferie’, hvilket specielt kommer de nye på arbejdsmarkedet til gode. Nu kan man nemlig afholde sin ferie samme år som den er optjent, hvor man tidligere sparede op til sin ferie året før man rent faktisk skulle afholde den. 

Men hvordan ser de nye regler helt konkret ud, og hvad betyder de for dig, når du skal planlægge din ferie? I dette blogindlæg vil vi forsøge at give dig det fulde overblik over den nye ferielov og besvare nogle af de hyppigste spørgsmål til den.

Fra forskudt ferie til samtidighedsferie

Som nævnt er den mest markante ændring ved den nye ferielov, at vi går fra ‘forskudt ferie’ til ‘samtidighedsferie’. Grunden til indførelsen af denne ændring er, at der fra EU blev pålagt Danmark et direktiv om at indføre ferieregler, der tager bedre hensyn til de nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet. Før den nuværende ferielov kunne man som ny på arbejdsmarkedet risikere at vente op imod 16 måneder, før man kunne holde betalt ferie.

Det var nemlig en del af virkeligheden, da vi havde forskudt ferie. Der var det sådan, at den ferie som du optjente i kalenderåret fra den 1. januar - 31. december, kunne du første afholde fra 1.maj året efter og 12 måneder frem.

Med samtidighedsferie er virkeligheden en anden. Med den nye ferielov kan du nemlig optjene og afholde ferie samtidig. For hver måned man har været ansat, optjener man 2,08 feriedage, som allerede kan afholdes måneden efter. 

Det betyder altså, at man kan holde ferie i takt med at man optjener feriedagene, fremfor at skulle vente et års tid på at kunne afholde dem.

Ferieloven og de mange regler - Hvad er nyt og hvad gælder fortsat?

Selvom der er kommet en ny ferielov, er der stadig mange af de gamle regler, som gør sig gældende. Derfor kommer der herunder et overblik over, hvilke nye elementer der er i ferieloven, og hvilke ting der er som de altid har været.

Hvilke regler gælder fortsat i ferieloven?

  • Stadig ret til 5 ugers ferie

Mængden af ferie man har ret til, er fuldkommen den samme i den nye ferielov. Således optjener man stadig 2,08 feriedage pr måned, hvilket svarer til 25 feriedage/5 uger over et helt år. 

  • Stadig ret til 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj - 30. september (hovedferien)

Ligesom før, har man stadig ret til tre ugers sammenhængende ferie, også kaldet hovedferie, i sommerperioden. 

  • Uændrede varslingsregler

Varslingsreglerne er ligeledes de samme som i den gamle ferielov. Her gælder det at hovedferien skal varsles minimum tre måneder før den skal afholdes, mens den øvrige ferie skal varsles minimum en måned før.

  • Uændret ferietillæg

Ferietillægget på 1 procent er stadig det samme i den nye ferielov, omend den stadig kan være højere i de lokale overenskomster. Dog skal det nævnes, at i den nye ferielov har arbejdsgiverne fået to forskellige måder at udbetale ferietillægget på. Enten kan det udbetales sammen med ferieafholdensen, men det kan også udbetales i to rater i hhv. maj og august.

Hvad er de nye regler i ferieloven?

  • Optjenings-måde

Som det allerede er nævnt et par gange, er måden man optjener ferie markant anderledes. I stedet for at optjene sin ferie forskudt, optjener man nu løbende. Altså kan man afholde betalt ferie allerede måneden efter man har optjent den. Samtidig er optjeningsperioden (ferieåret) blev ændret. Det følger nemlig ikke længere kalenderåret, men er blevet forskudt med fire måneder, så man undgår at starte fra 0 hvert år. Ferieåret er således fra 1. september - 31. august. 

  • Afholdes-periode

Men den periode hvori man kan afholde sin optjente ferie er også ændret. Før skulle ferien afholdes i en periode over 12 måneder mellem 1. maj og 30. april. Det er nu ændret, således at det går fra 1.september til 31. december året efter. Altså en periode på 16 måneder. 

  • Overførsel og udbetaling af ferie

Med ferieloven kommer også muligheden for overførsel og udbetaling af ferie ud over 4 uger. Der tre muligheder for dette. 

1: Når optjeningsperioden (ferieåret) er udløbet, kan lønmodtager og arbejdsgiver aftale, at den optjente ferie ud over 4 uger udbetales, inden ferieafholdelsesperiodens udløb. 

2: Lønmodtager og arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 4 uger overføres til følgende ferieafholdelsesperiode. 

3: Efter ferieafholdelsesperiodens udløb, udbetales optjent ferie ud over 4 uger til lønmodtager.

Hvad betyder den nye ferielov for mig?

Allerede i job

Hvis du allerede er i job, vil du primært mærke ændringer på to punkter; optjeningsperioden og ferieafholdelsesperioden. Som nævnt tidligere er begge ændret. Optjeningsperioden følger ikke længere kalenderåret, men er nu fra 1. september til 31. august, og ferieafholdelsesperioden er blevet forlænget og flyttet, således at det nu er fra september til og med december året efter. Altså går ferieafholdelsesperioden fra 12-16 måneder. 

Ændringer betyder altså også, at du nu kan afholde den optjente ferie løbende. Således er det slut med at få al den optjente ferie i én klump den 1. maj. 

Ny på arbejdsmarkedet

Den er nok som ny på arbejdsmarkedet, at ferielovens ændringer vil være mest markante. For i den gamle ferielov, ville du, pga. den forskudte ferie, kunne risikere at skulle vente op imod 16 måneder, før du kunne afholde betalt ferie. 

Med den nye optjenings-måde er det ændret. Nu vil du allerede kunne afholde betalt ferie måneden efter du har optjent ferien.

Få komplet overblik over ferie-status med TimeMap

Med TimeMap kan din virksomhed få komplet overblik fravær og ferie-saldi. For selvom ferie er fantastisk lækkert, er det stadig en udgift for virksomheden, hvorfor det er vigtigt at det bliver registreret ordentligt, så I får et ordentligt overblik i forhold til planlægning og bemanding. 

Med TimeMap bliver optjening af feriedage, ferietimer og feriefritimer automatisk beregnet. Når ferieønsker er registreret, kan lederne godkende planerne, således at der hele tiden er styr på, hvem der er på ferie hvornår, og hvor meget de enkelte medarbejdere har tilbage af deres ferie.

I TimeMap kan man også oprette de fraværs- og ferietyper man selv ønsker. Derpå kan reglerne for optjening og afvikling defineres, og I kan angive hvem der har hvilke typer fravær.

I kan prøve TimeMap gratis i en periode på 14 dage, og dermed selv få syn for sagerne, og se hvordan det hele fungerer. Hvis I har nogle spørgsmål, er i mere end velkomne til at kontakte os.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad optjener man i feriedage?

For hver måned du er ansat, optjener du 2,08 feriedage. Det vil sige at du på et år optjener 25 feriedage, hvilket svarer til 5 ugers ferie.

Hvad er hovedferieperioden?

Du har ret til tre ugers sammenhængende ferie i perioden mellem 1. maj og 30. september, og det kaldes for hovedferieperioden.

Er varslingsreglerne ændret?

Nej. Varslingsreglerne er de samme som før. Mindst tre måneder før hovedferien, og mindst én måned før anden ferie.

Hvad sker der med den 5. ferieuge hvis jeg ikke afholder den?

Hvis du ikke har afholdt den 5. ferieuge inden for ferieåret, kan du gøre to ting. Enten kan du aftale med arbejdsgiver at overføre den til næste ferieår, eller du kan få den udbetalt. Hvis du ikke aktivt gør noget, vil den blive udbetalt.

Hvad betyder den nye ferielov for den 6. ferieuge?

Den nye ferielov regulerer slet ikke på den ferie, som man kan have ret til udover ferieloven, som eksempelvis den sjette ferieuge eller forhøjede ferietillæg.

Om forfatteren

TimeMap

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere