Gå videre til hovedindholdet.

Hvad er orlov?

Orlov fra arbejde også kaldet tjenestefrihed er en betegnelse for, at du holder fri fra dit arbejde. Det er baseret på ens ansættelsesforhold, som har indflydelse på jeres muligheder for orlov. Reglerne varierer alt efter om du er offentligt eller privat ansat, og hvis du skal aftjene værnepligt, udstationeres, har barn eller skal passe en anden.

Orlov hvem betaler – Har medarbejderen ret til løn under orlov?

Orlov er uden løn, medmindre andet er aftalt i medarbejderens ansættelseskontrakt eller overenskomst, som kan give rettighed til løn under orlov.

Der eksisterer særtilfælde, hvor arbejdsgiveren er forpligtet til at give medarbejderen orlov, som både offentligt eller privat ansat. De situationer, hvor du har ret til dagpenge eller løn:

  • Barsels- og forældreorlov – Hvis du får barn
  • Pasningsorlov – Hvis du skal passe en nærtstående, som er alvorlig syg
  • Plejeorlov – Pleje af en nærtstående, som ønsker at blive passet hjemme i sidste levetid

Orlov for privat ansatte

Som privatansat har du ikke ret til orlov. Der kan være undtagelser, hvis din ansættelseskontrakt har nævnt andet. Du kan også være er omfattet af en overenskomst eller en personalepolitik på din arbejdsplads, som giver dig mulighed for orlov selv som privat ansat.

Det er dine ansættelsesforhold som har indflydelse på, hvor lange du har rettighed til at holde orlov. Står du i den situation at du ikke har ret til orlov, så kan du altid forsøge at forhandle dig til orlov med din arbejdsgiver.

Orlov for offentlige ansatte

Som offentligt ansat har din medarbejder ret til orlov, med én undtagelse: Din medarbejders orlov må ikke skabe konflikt imod arbejdsgiverens interesser, eller have et fravær som får større konsekvenser for virksomheden.

Der eksisterer flere former for orlov, men som udgangspunkt har orlov ikke en tidsbegrænsning. I stedet skal du aftale det med din medarbejder.

Arbejde i udlandet som offentligt ansat?

Din medarbejder som ønsker orlov i forbindelse med arbejdet i udlandet, har krav på tjenestefrihed, hvis I rammer følgende kriterier:

  • Udsendes til udlandet i samarbejde med Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslande, f.eks. DANIDA
  • Udsendes for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark er med i såsom NATO, OSCE og FN
  • Medarbejderen skal arbejde for Grønlands Selvstyre

Din ægtefælle eller samlever har samme krav på orlov for at rejse med dig, hvis de er offentligt ansat. Ellers kan det potentielt forhandles.

Særtilfælde for orlov

Der skal tages særlige hensyn til orlovsreglerne, hvis medarbejderen søger orlov på baggrund af borgerligt ombud eller værnepligt. Borgerligt er arbejde, som er pålagt af det offentlige som medarbejderen har pligt til at påtage sig, eksempelvis som nævning eller domsmand i en retssag.

  • Hvis du er ansat i en privat virksomhed, skal du som arbejdsgiver give medarbejderen orlov, men kan afslå dette, hvis medarbejderens fravær har større konsekvenser for virksomheden

Som værnepligt, vil du være særligt beskytte ift. opsigelse, og vil fortsat have ret til orlov fra arbejdet.

Kan man opsige en medarbejder under orlov?

Det er dit ansvar som arbejdsgiver, at sørge for at der er en ledig stilling til din medarbejder inden for samme ansættelsesområde, når de vender tilbage. Med mindre orlov er grundet de aftjener deres værnepligt, så kan medarbejderen under orlov opsiges på samme vilkår som alle andre ansatte.

 

Om forfatteren

TimeMap

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere