Gå videre til hovedindholdet.

Kort fortalt: Få dine medarbejdere til at værdsætte tidsregistrering

Har I brug for et nyt tidsregistreringssystem, men modtager modspil fra jeres medarbejdere? Tidsregistrering er med til at skabe transparens, gensidig tillid og korrekt lønudbetaling.

Tidsregistrering bruges til at registrere den tid som en medarbejder tilbringer på arbejdet. Dette er relevant for både virksomhed og medarbejder, da det giver indblik i arbejdsdagen og en mulighed for at optimere de eksisterende arbejdsprocesser.

Har I en fleksibel arbejdstidsmodel, hvor I ikke måler i timer brugt på arbejdet men resultater? Det er godt at høre, men I skal være opmærksomme på at der snart kommer en tidsregistreringsregel som gør det lovpligtigt at have et tidsregistreringssystem. Det kan læses mere om her.

Vores system kan sættes op, så det tilpasses ud fra faste, fleksible og unikke arbejdsskemaer.

I har besluttet at I skal have et tidsregistreringssystem

Men dine medarbejdere vil ikke have arbejdstidsregistrering - Dialogen skal tages, men hvad skal I fokusere på?

Det er fordelene, som skal fokuseres på, både for jer og for dem.

At få dine medarbejdere til at acceptere og bruge tidsregistrering kan være en udfordring, især hvis de er vant til at føre deres tid manuelt eller overhoved ikke har gjort det før. Med de korrekte strategier og redskaber, vil du være i stand til at få dem til at se fordelene ved brug af et tidsregistreringssystem.

Det vigtigste er at lytte til ønsker og behov: 7 simple tips til at høre din medarbejders behov

Først og fremmest er det kritisk at inddrage dine medarbejdere eller en repræsentant i beslutningsprocessen angående et valg af hvilket tidsregistreringssystem der skal vælges. Inddrag deres feedback og behov i valget, så de føler sig inddraget og hørt, hvilket kan være med til at øge deres accept af systemet.

Fordele ved tidsregistrering, i punktform:

  • Optimere arbejdsprocesserne
  • Sikre at lønudbetalingen er korrekt
  • Den fulde lønudgift kan indregnes i regnskabet ud fra opgaver og løn
  • Tidsregistrering kan skabe transparens mellem virksomhed og medarbejder
  • Medarbejderen føler de får den løn de har krav på, kan øge tilfredshed og motivation
  • Nyttigt for begge parter, sikrer at arbejdsmiljøregler og lovgivning bliver overholdt
  • Identificere potentielle problemer eller flaskehalse i processen

Det sikrer at I får et overblik over arbejdstid, tid brugt på opgaver og et redskab til overholdelse af lovgivning.

Vi ønsker at holde dette blogindlæg kort, og har fremhævet de vigtigste områder i punktform. Vi vil uddybe områderne i den næste sektion, men fortsat i et kort og simpelt format.

En dame med håndskrevne noter som burde digitalisere tidsregistrering

Optimere arbejdsprocesserne

Tidsregistrering har positive effekter på både din virksomhed og dine ansatte, et område er hvordan det kan optimere jeres arbejdsprocesser ved at give et konkret overblik over, hvilke opgaver bruger flest ressourcer og timer.

Dette overblik er med til at hjælpe jer forstå hvordan tiden bedst kan planlægges fremadrettet.

Lønudbetalingen er korrekt ud fra opgaver og løn

Alt efter hvordan I sætter jeres tidsregistrering op, om det er baseret på komme- og gåtider eller fakturering per time, så kan I være sikre på at systemet vil håndtere arbejdstiden i et digitalt system automatisk. I vil være sikre på at den fulde lønudgift indregnes i regnskabet og udbetales korrekt, imens i undgår potentielle taste fejl der kan opstå ved manuel indtastning i et excel ark.

Tidsregistrering kan skabe transparens mellem virksomhed og medarbejder

Tidsregistrering kan være med til at skabe transparens og en gensidig tillid mellem din virksomhed og dine ansatte. Hvis din medarbejder både føler, at de får den løn som de har krav på, samt at deres arbejdstid er valideret og anerkendt, kan det skabe en ny tillid.

Tidsregistrering kan øge tilfredshed og motivation

Her bygger vi videre på den transparente dialog mellem virksomhed og medarbejder, for når deres arbejdstid er valideret, anerkendt og sikrer en korrekt lønudbetaling grundet jeres tidsregistreringssystem, kan det øge motivationen til at arbejde mere, bedre og på den måde øge effektivitet på individuel og holdbasis.

Med tidsregistrering sikrer I at arbejdsmiljøregler og lovgivning bliver overholdt

Tidsregistrering kan være et vigtigt værktøj for jer, når det kommer til at overholde de eksisterende arbejdsmiljøregler og lovgivning. Det giver mulighed for at holde styr på om medarbejdere har overholdt de nødvendige regler inden for arbejdstid.

Er du I tvivl om du kender reglerne? Du kan finde dem her:

Tidsregistrering kan snart blive lovpligtigt efter en EU-dom, men udspillet er reglerne er ikke kommet på plads for Danmark endnu.

Identificere potentielle problemer med flaskehalse

For din virksomhed, så kan tidsregistrering være en fornuftig metode at holde et orienteret overblik over jeres arbejdsopgaver, hvilket er blevet arbejdet på og hvor meget tid de har brugt på dem.

Dette kan være relevant for at bedre planlægge og fordele opgaver på den mest optimale måde til de rigtige personer ud fra tidligere arbejdsindsats. Denne proces kan også støtte til at identificere potentielle problemer eller flaskehalse som kan opstå, ved at læse dem kan arbejdet håndteres bedre.

 

Om forfatteren

TimeMap

Prøv TimeMap gratis

Se om TimeMap er noget for jer

Helt uforpligtende

Denne side bruger cookies til at analysere trafik og måle vores annoncers effektivitet

Klik på 'Accept' for at acceptere